0908383195

Home / Chứng chỉ Tiếng Anh / Chứng chỉ TOEFL / Cấu trúc bài thi và cách tính điểm bài thi TOEFL ITP

Cấu trúc bài thi và cách tính điểm bài thi TOEFL ITP

TOEFL ITP được sử dụng như chuẩn đầu vào bắt buộc cũng như điều kiện tốt nghiệp. Không chỉ thế, TOEFL ITP được đánh giá cao do tính chính xác trong phản ánh trình đô của ứng viên. Do đó sẽ đem lại cho những người sở hữu nó lợi thế trong quá trình tuyển dụng.

1. Cấu trúc bài thi TOEFL ITP:

TOEFL ITP được triển khai trên giấy dưới dạng 140 câu trắc nghiệm, mỗi câu có 4 phương án trả lời.

Bài thi gồm 3 phần, với cấu trúc tương ứng như sau:

  • Phần nghe hiểu:  Đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh giao tiếp trong môi trường Đại học và Cao đẳng.

Số câu: 50

Thời lượng: 35 phút

Thang điểm: 31-68

  • Phần Cấu trúc & Ngữ pháp:

Số câu: 40

Thời lượng: 25 phút

Thang điểm: 31-68

  • Phần đọc hiểu:

Số câu: 50

Thời lượng: 55 phút

Thang điểm: 31-67

2. Cách tính điểm bài thi TOEFL ITP

Tổng điểm= [(Điểm nghe hiểu + Điểm cấu trúc & ngữ pháp + Điểm đọc hiểu) x 10]/3

Thang tổng điểm: 310-677 điểm

Quy đổi điểm TOEFL ITP sang khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) và Khung năng lực Ngoại ngữ Việt Nam (NLNN VN)

TOEFL ITP <360 360 450 500 627 >627
Cấp độ CEFR A1 A2 B1 B2 C1  
Khung NLNN VN Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5  

Tại Việt Nam, theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, những người dự tuyển chương trình sau đại học trong nước cần đạt được 450 điểm TOEFL ITP và trước khi bảo vệ luận án nghiên cứu sinh cần đạt 500 điểm TOEFL ITP

3. Ưu điểm của bài thi TOEFL ITP

  • Bài thi TOEFL ITP được đánh giá cao về độ tin cậy vì nó được coi như là bản sao của TOEFL quốc tế.
  • Thời gian thi linh hoạt: TOEFL ITP được tổ chức hàng tháng hoặc theo nhu cầu của các đơn vị khác nhau, đặc biệt là các chương trình cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.
  • Chi phí: chi phí tương đối thấp so với các bài thi Tiếng Anh khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *