0908383195

Home / Chứng chỉ Tiếng Anh / Chứng Chỉ Khung 6 bậc / Cấu trúc đề thi tiếng Anh A2, thang điểm và cách tính điểm đối với đề thi Tiếng Anh A2

Cấu trúc đề thi tiếng Anh A2, thang điểm và cách tính điểm đối với đề thi Tiếng Anh A2

Cấu trúc đề thi tiếng anh A2 yêu cầu người thi phải đáp ứng được 4 kỹ năng nghe nói đọc viết .Bố cục bài thi bao gồm 3 bài thi chính đọc-viết , nghe và nói.

Phần I: Bài thi đọc và viết : Bạn sẽ có 70 phút làm bài và nó rất quan trọng. Chiếm tới 50% số điểm thi của toàn bài thi.

Phần II: Bài thi nghe :Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài thi này. Số điểm của phần này thi chiếm 25% số điểm toàn bài thi.

Phần III: Bài thi nói : 25% còn lại thuộc phần thi nói. Bạn sẽ có 10 phút và cặp với 2 người cùng thi vấn đáp với 2 vị giám khảo. 2 giám khảo cũng trực tiếp đánh giá phần thi của bạn

Thang Điểm và Cách Tính Điểm Đối Với Bài Thi Tiếng Anh A2

Bài Thi Tiếng Anh A2 được tính trên thang điểm 10, trong đó:

  • Mỗi kỹ năng thi: Nghe, Nói, Đoc, Viết được đánh giá hoặc quy đổi về thang điểm từ 0 đến 25.
  • Điểm của bài thi được cộng từ điểm của mỗi kỹ năng thi, tối đa là 100 điểm, sau đó quy về thang điểm 10, làm tròn đến 0.5 điểm; được sử dụng để xác định mức Đạt hay Không Đạt.
  • Yêu cầu đối với mức Đạt: Có kết quả thi của 4 kỹ năng thi, tổng điểm của 4 kỹ năng đạt từ 6.5 trở lên.

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ 0985409667

One comment

  1. tổng kinh phí của chứng chỉ tiếng anh A2 là bao nhiêu vậy trung tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Những điều bạn cần biết về chứng chỉ Tiếng Anh B1

Chúng tôi cung cấp cho bạn những điều bạn cần biết về chứng chỉ Tiếng Anh …