0985.409.667

Home / Chứng Chỉ Tin Học / Cấu trúc đề thi tin học chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản như thế nào?

Cấu trúc đề thi tin học chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản như thế nào?

Cấu trúc đề thi tin học chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo có khá nhiều thay đổi so với trước. Đòi hỏi học viên cần phải có sự cập nhật liên tục về kiến thức. Phân bổ thời gian một cách hết sức hợp lý. Hiện tại, đề thi gồm 2 phần: thi trắc nghiệm và thi thực hành trên máy tính. Hệ thống máy tính được bảo mật an toàn theo quy chế thi của Bộ GDĐT.

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm: gồm 30 câu hoàn thành trong 30 phút. Được trích ra ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm của trung tâm tổ chức thi. Được chấm hoàn toàn tự động trên máy. Khi hết thời gian, máy tính cũng sẽ tự động nộp bài và hiển thị kết quả.

Cấu trúc đề thi thực hành: do Ban Đề thi của Trung tâm tổ chức thi xây dựng. Được kiểm duyệt theo đúng quy định của Bộ GDĐT về việc tổ chức thi. Thời gian thi thực hành là 120 phút. Đề thi bao gồm các nội dung theo chuẩn kiến thức của chứng chỉ. Kết quả bài thi thực hành này sẽ do Ban Chấm thi chấm. Kế quả thi sẽ được kiểm tra kỹ trước khi công bố điểm cuối cùng cho thí sinh.

Tổng kết

Để có thể trang bị cho mình chứng chỉ tin học cơ bản học viên phải có sự cập nhật liên tục về kiến thức công nghệ thông tin. Có như vậy mới đáp ứng được Cấu trúc đề thi tin học chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Các thông tư quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT phải tuân theo Thông tư …