0908383195

Home / Chứng chỉ Tiếng Anh / Chứng Chỉ Khung 6 bậc

Chứng Chỉ Khung 6 bậc

Những điều cần biết về chứng chỉ trình độ  tiếng Anh 2

1. Trình độ tiếng Anh A2 là gì? Trình độ Tiếng Anh A2 là cấp độ Anh ngữ thứ hai trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Trong ngôn ngữ nói hằng ngày, trình độ này có thể được mô tả là “cơ bản” như trong câu “tôi nói được tiếng Anh cơ bản”. Mô tả cấp độ chính thức …

Read More »

Chứng chỉ Tiếng Anh A1 là gì? Đối tượng nào cần Chứng chỉ Tiếng Anh A1 ?

Trình độ tiếng Anh A1 là cấp độ tiếng Anh đầu tiên trong khung tham chiếu 6 Bậc. Chứng chỉ tiếng Anh A1 không đủ cho các mục đích học thuật hoặc chuyên môn khác. Trình độ Tiếng Anh  A1 đủ cho các tương tác đơn giản, chẳng hạn như khi đi du lịch tại một quốc gia nói tiếng Anh Chứng Chỉ Tiếng Anh A1 được …

Read More »

Cấu trúc đề thi tiếng Anh A2, thang điểm và cách tính điểm đối với đề thi Tiếng Anh A2

Cấu trúc đề thi tiếng anh A2 yêu cầu người thi phải đáp ứng được 4 kỹ năng nghe nói đọc viết .Bố cục bài thi bao gồm 3 bài thi chính đọc-viết , nghe và nói. Phần I: Bài thi đọc và viết : Bạn sẽ có 70 phút làm bài và nó rất quan trọng. Chiếm tới 50% …

Read More »

Chứng chỉ Tiếng Anh A2 là gì ? Đối tượng cần trình độ tiếng Anh A2 ?

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Đó chính khi là khung đánh giá tiềm lực ngoại ngữ được phát triển trên cơ sở tham chiếu CEFR. Ngoài ra còn tham khảo một số khung trình độ tiếng Anh của nhiều nước. Tích hợp cùng với …

Read More »

Những điều bạn cần biết về chứng chỉ Tiếng Anh B1

Chúng tôi cung cấp cho bạn những điều bạn cần biết về chứng chỉ Tiếng Anh B1. Các thông tin hữu ích về kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B1. Có mấy loại chứng chỉ B1? Có bao nhiêu đề thi tiếng Anh? Loại bằng tiếng Anh B1? Định dạng thi nào dễ để bạn chọn lựa kỳ thi phù hợp. Có mấy loại chứng chỉ …

Read More »

Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường ĐHSP Hà Nội được bộ cho phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2 ( Bậc 2). Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học …

Read More »

Tìm hiểu chứng chỉ Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu thì hết hạn sử dụng?

Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bằng chứng nhận Anh ngữ Bậc 3 dành cho Việt Nam. Hoặc bậc 3 khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (PET) của Cambridge English (xếp theo trình độ tăng dần là A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2). Bạn có thể tham khảo bảng quy đổi chứng chỉ …

Read More »

Đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 là ai?

Nhiều bạn sinh viên, công chức viên chức có thắc mắc như sau: Mình chuẩn bị thi công chức, nâng bậc, nâng ngạch. Mình không biết mình có phải đối tượng thi Chứng chỉ tiếng Anh A2. (khung năng lực tiếng anh 6 bậc Việt Nam). Do đó, việc xem xét bản thân mình có phải đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 hay không? …

Read More »

Giáo viên mầm non cần thi Chứng chỉ Tiếng Anh gì?

Giáo viên Mầm non cần Chứng chỉ Tiếng Anh gì ? Để giải đáp cho các bạn còn thắc mắc. Bạn hãy đọc Thông tư liên tịch số 20/2015, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày …

Read More »