0985.409.667

Tiếng Anh A2

Những điều cần biết về chứng chỉ trình độ  tiếng Anh 2

1. Trình độ tiếng Anh A2 là gì? Trình độ Tiếng Anh A2 là cấp độ Anh ngữ thứ hai trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Trong ngôn ngữ nói hằng ngày, trình độ này có thể được mô tả là “cơ bản” như trong câu “tôi nói được tiếng Anh cơ bản”. Mô tả cấp độ chính thức …

Read More »

Cấu trúc đề thi tiếng Anh A2, thang điểm và cách tính điểm đối với đề thi Tiếng Anh A2

Cấu trúc đề thi tiếng anh A2 yêu cầu người thi phải đáp ứng được 4 kỹ năng nghe nói đọc viết .Bố cục bài thi bao gồm 3 bài thi chính đọc-viết , nghe và nói. Phần I: Bài thi đọc và viết : Bạn sẽ có 70 phút làm bài và nó rất quan trọng. Chiếm tới 50% …

Read More »

Chứng chỉ Tiếng Anh A2 là gì ? Đối tượng cần trình độ tiếng Anh A2 ?

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Đó chính khi là khung đánh giá tiềm lực ngoại ngữ được phát triển trên cơ sở tham chiếu CEFR. Ngoài ra còn tham khảo một số khung trình độ tiếng Anh của nhiều nước. Tích hợp cùng với …

Read More »

Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường ĐHSP Hà Nội được bộ cho phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2 ( Bậc 2). Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học …

Read More »

Đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 là ai?

Nhiều bạn sinh viên, công chức viên chức có thắc mắc như sau: Mình chuẩn bị thi công chức, nâng bậc, nâng ngạch. Mình không biết mình có phải đối tượng thi Chứng chỉ tiếng Anh A2. (khung năng lực tiếng anh 6 bậc Việt Nam). Do đó, việc xem xét bản thân mình có phải đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 hay không? …

Read More »