0985.409.667

Tiếng Anh B1

Những điều bạn cần biết về chứng chỉ Tiếng Anh B1

Chúng tôi cung cấp cho bạn những điều bạn cần biết về chứng chỉ Tiếng Anh B1. Các thông tin hữu ích về kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh B1. Có mấy loại chứng chỉ B1? Có bao nhiêu đề thi tiếng Anh? Loại bằng tiếng Anh B1? Định dạng thi nào dễ để bạn chọn lựa kỳ thi phù hợp. Có mấy loại chứng chỉ …

Read More »

Tìm hiểu chứng chỉ Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu thì hết hạn sử dụng?

Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bằng chứng nhận Anh ngữ Bậc 3 dành cho Việt Nam. Hoặc bậc 3 khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (PET) của Cambridge English (xếp theo trình độ tăng dần là A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2). Bạn có thể tham khảo bảng quy đổi chứng chỉ …

Read More »

Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là gì? Phân loại chứng chỉ Tiếng Anh B1

1.  Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là gì?  Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bằng chứng nhận năng lực Anh ngữ bậc 3. Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Hoặc bậc 3 khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (PET) của Cambridge English (xếp theo trình độ tăng dần là A1 – A2 – …

Read More »