0985.409.667

Home / Chứng Chỉ Tin Học / Chứng chỉ tin học cơ bản là gì? Muốn thi đạt chứng chỉ tin học cơ bản cần học những gì?

Chứng chỉ tin học cơ bản là gì? Muốn thi đạt chứng chỉ tin học cơ bản cần học những gì?

Chứng chỉ tin học cơ bản chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin là chứng chỉ quốc gia. Chứng nhận kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đúng theo Chuẩn do nhà nước quy định. Được ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT. Đây là chứng chỉ tin học quốc gia mới thay thế cho các chứng chỉ tin học cũ theo trình độ A,B,C.

Để sở hữu chứng chỉ tin học này, người học yêu cầu phải đạt được 6 mô đun cơ bản sau theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản bao gồm:

  • Mô đun 1: Hiểu biết về Công nghệ thông tin (IU1)

  • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản (IU2)

  • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)

  • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)

  • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)

  • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6).

Vì vậy, người học cần nắm vững những kiến thức nền tảng cơ bản về công nghệ thông tin. Hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính. Phải biết sử dụng và khai thác internet an toàn cũng như sử dụng thành thạo bộ phần mềm văn phòng thông dụng (Microsoft Word, Excel, Powerpoint) trong các tình huống phổ biến.

Nhìn chung, đa phần kiến thức trong chương trình thi chứng chỉ tin học cơ bản được đánh giá là khá đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích trong thực tế.

Hiện thời hạn sử dụng của chứng chỉ tin học cơ bản chưa được Bộ giáo dục công bố chính thức. Do đó, bạn vẫn có thể sử dụng thoải mái mà không cần lo lắng về thời gian sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Các thông tư quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT phải tuân theo Thông tư …