0908383195

Home / Chứng chỉ Tiếng Anh / Chứng Chỉ Khung 6 bậc / Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2) của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường ĐHSP Hà Nội được bộ cho phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2 ( Bậc 2). Mẫu Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và đa ngành chất lượng cao, là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh như sau:

I.  ĐỐI T­ƯỢNG: 

Là sinh viên hệ chính quy, học viên cao học, nghiên cứu sinh. 

II. ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI:

Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành theo quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký dự gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi cấp chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu gửi kèm);

+ Bản sao Chứng minh thư nhân dân.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký đã nộp

Mọi Thông Tin Liên Hệ XIn Vui Lòng Liên Hệ: 0985.409.667

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Chứng chỉ Tiếng Anh A2 là gì ? Đối tượng cần trình độ tiếng Anh A2 ?

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng …