0908383195

Home / Tag Archives: “Bằng Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu?

Tag Archives: “Bằng Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu?

Tìm hiểu chứng chỉ Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu thì hết hạn sử dụng?

Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bằng chứng nhận Anh ngữ Bậc 3 dành cho Việt Nam. Hoặc bậc 3 khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (PET) của Cambridge English (xếp theo trình độ tăng dần là A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2). Bạn có thể tham khảo bảng quy đổi chứng chỉ …

Read More »