0908383195

Home / Tag Archives: Những đối tượng nào cần chứng chỉ Tiếng Anh A2

Tag Archives: Những đối tượng nào cần chứng chỉ Tiếng Anh A2

Đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 là ai?

Nhiều bạn sinh viên, công chức viên chức có thắc mắc như sau: Mình chuẩn bị thi công chức, nâng bậc, nâng ngạch. Mình không biết mình có phải đối tượng thi Chứng chỉ tiếng Anh A2. (khung năng lực tiếng anh 6 bậc Việt Nam). Do đó, việc xem xét bản thân mình có phải đối tượng thi chứng chỉ Tiếng Anh A2 hay không? …

Read More »