0908383195

Home / Tag Archives: Những quy định cần biết về Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Tag Archives: Những quy định cần biết về Chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Những điều cần biết về chứng chỉ tin học Ứng dụng chuẩn kỹ năng CNTT

1.Những điều cần biết về chứng chỉ tin học Ứng dụng chuẩn kỹ năng CNTT Chứng chỉ Ứng dụng chuẩn kỹ năng CNTT là Chứng chỉ Tin học mới được Bộ GDĐT ban hành. Nhằm mục đích đánh giá và xác nhận năng lực sử dụng Tin học của người sở hữu chứng chỉ. Đây được xem là Chứng chỉ rất quan …

Read More »