0908383195

Home / Chứng chỉ Tiếng Anh / Chứng Chỉ Khung 6 bậc / Tìm hiểu chứng chỉ Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu thì hết hạn sử dụng?

Tìm hiểu chứng chỉ Tiếng Anh B1 có giá trị bao lâu thì hết hạn sử dụng?

Chứng chỉ Tiếng Anh B1 là bằng chứng nhận Anh ngữ Bậc 3 dành cho Việt Nam. Hoặc bậc 3 khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (PET) của Cambridge English (xếp theo trình độ tăng dần là A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2). Bạn có thể tham khảo bảng quy đổi chứng chỉ tiếng anh để xem mình thuộc trình độ nào.

Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu có mấy loại chứng chỉ tiếng Anh B1? Chứng chỉ Tiếng Anh B1 chúng có giá trị bao lâu nhé?

Có 2 loại chứng chỉ B1: 

  • Chứng chỉ B1 nội bộ;
  • Chứng chỉ B1 châu Âu/ quốc tế.

1.Chứng chỉ Tiếng Anh B1 của Bộ Giáo Dục:

“Chứng chỉ B1 nội bộ” hay chứng chỉ của Bộ Giáo Dục do các đơn vị trường Đại học trong nước được Bộ Giáo Đào tạo cấp phép tổ chức thi. Chứng chỉ này cũng gọi là chứng chỉ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu và có giá trị 2  năm trên toàn quốc.

2.Chứng chỉ Tiếng Anh B1 châu Âu

“Chứng chỉ B1 châu Âu” do viện khảo thí của trường Đại học Cambridge Anh cấp. Chứng chỉ B1 của Cambridge có giá trị vĩnh viễn nhưng các đơn vị tại Việt nam hầu hết chỉ công nhận chứng chỉ này trong vòng 2 năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem Thêm

Chứng chỉ Tiếng Anh A2 là gì ? Đối tượng cần trình độ tiếng Anh A2 ?

Chứng chỉ tiếng Anh A2 là trình độ tiếng Anh bậc 2 theo khung năng …