0908383195

Home / Lịch thi

Lịch thi

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Hà Nội (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Hà Nội. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Hà Nội Ngày thi:05/09/2020 ; 06/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1) Thông tin cần biết Trường Đại học Hà Nội …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh trường Đại học Thái Nguyên (Tháng 09/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Thái Nguyên. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Thái Nguyên Ngày thi:08/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP( B1-B2-C1) Thông tin cần biết Ngày thi: 08/09/2020 Hạn nộp hồ sơ: 19/08-01/09/2020 Định dạng đề …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Vinh (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Vinh. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Vinh Ngày thi:19/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1) Thông tin cần biết 1. Thời gian thi : 19 -20/09/2020 Hạn đăng kí: Sẽ thông báo trước ngày …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Văn Lang (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Văn Lang. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Đại học Văn Lang Ngày thi:26/09/2020 Định dạng đề thi: A2, B1, B2, C1 (Vstep) Thông tin cần biết 1. Ngày thi: 26-27/09/2020 Đối …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN Ngày thi: 19/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1- B2- C1) Thông tin cần biết Hạn đăng ký: 31/08/2020-07/09/2020 …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Huế (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Huế. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Huế Ngày thi:15/09/2020 Định dạng đề thi: A2, Vstep (B1, B2, C1) Thông tin cần biết …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Ngày thi:09/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1) Thông tin cần biết Thời gian thi: …

Read More »