0908383195

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Hà Nội (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Hà Nội. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Hà Nội Ngày thi:05/09/2020 ; 06/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1) Thông tin cần biết Trường Đại học Hà Nội …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh trường Đại học Thái Nguyên (Tháng 09/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Thái Nguyên. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Thái Nguyên Ngày thi:08/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP( B1-B2-C1) Thông tin cần biết Ngày thi: 08/09/2020 Hạn nộp hồ sơ: 19/08-01/09/2020 Định dạng đề …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Vinh (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Vinh. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Vinh Ngày thi:19/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1) Thông tin cần biết 1. Thời gian thi : 19 -20/09/2020 Hạn đăng kí: Sẽ thông báo trước ngày …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Văn Lang (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Văn Lang. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Đại học Văn Lang Ngày thi:26/09/2020 Định dạng đề thi: A2, B1, B2, C1 (Vstep) Thông tin cần biết 1. Ngày thi: 26-27/09/2020 Đối …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN Ngày thi: 19/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP (B1- B2- C1) Thông tin cần biết Hạn đăng ký: 31/08/2020-07/09/2020 …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Huế (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Huế. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Huế Ngày thi:15/09/2020 Định dạng đề thi: A2, Vstep (B1, B2, C1) Thông tin cần biết …

Read More »

Lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh (Tháng 9/2020)

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1) tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong những trường được Bộ GD&ĐT cấp phép thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh A2, VSTEP(B1-B2-C1). Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Ngày thi:09/09/2020 Định dạng đề thi: A2, VSTEP(B1-B2-C1) Thông tin cần biết Thời gian thi: …

Read More »

Những điều cần biết về chứng chỉ trình độ  tiếng Anh 2

1. Trình độ tiếng Anh A2 là gì? Trình độ Tiếng Anh A2 là cấp độ Anh ngữ thứ hai trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Trong ngôn ngữ nói hằng ngày, trình độ này có thể được mô tả là “cơ bản” như trong câu “tôi nói được tiếng Anh cơ bản”. Mô tả cấp độ chính thức …

Read More »

Sách Cùng Khủng Long học tiếng Anh theo chủ đề là gì ? Sách có ưu điểm gì?

Cùng Khủng Long Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề là bộ sách đầu tiên tại Việt Nam được viết theo tiêu chuẩn Quốc tế dành cho học sinh Tiểu học (từ 5 đến 12 tuổi). Bộ sách được xây dựng để các con có thể tự học tiếng Anh tại nhà dưới sự kèm cặp của cha mẹ mà không phải …

Read More »