0908383195

Home / Giới Thiệu

Giới Thiệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học

Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập là đơn vị đi đầu trên cả nước về tổ chức thi và luyện thi Chứng chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu, là đơn vị duy nhất uy tín tại Việt Nam có tỉ lệ đầu ra 95%

Chứng chỉ Tin học ứng dụng cơ bản theo thông tư 03/2014 bộ thông tin và truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Chứng Chỉ Tin Học MOS, IC3

Chứng Chỉ TOELF IBT, TOEIC

Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2 & Chứng Chỉ Tin Học

Hotline: 090.8383.195